PRODUCT 제품소개
SAVATRONIC-SPEED CP
PVC/PUR 가동용 데이터 차폐 케이블 (색상식별)
구조
 • 도체 : 6등급 집합선
 • 절연 : PVC
 • 선심식별 : 색상코드 DIN VDE 47100 참조
 • 연합 : 합 : 필요한 선심을 적절한 테이프와 함께 연합
 • 차폐(실드) : 주석도금선 편조
 • 외부시스 : PUR
 • 케이블색상 : Grey (RAL 7001)
VIEW MORE
적용 및 특성
 • 산업용 로봇, 자동화 플랜트, 자동화 시스템에 설치된 데이터 케이블
 • 높은 유연성, 내마모성, 내유성 및 내화학성이 요구되는 곳에 적용
 • 많은 굽힘 사이클을 지속적으로 사용되는 공간에 적합
 • EMC 강화 차폐
VIEW MORE
제품인증 및 적용표준
Reference standard : EN 50525-1
기술사양
사용전압 Max. 300V
시험전압 C/C 1,500V/5min. C/S 1,000V/5min.
곡률반경 7.5 x D (가동시))
사용온도 -5℃ ~ 70℃ (가동시))
난연등급 IEC 60332-1-2
VIEW MORE
제품번호 선심수x도체단면적
(No.x㎟)
소선경(최대)
(㎜)
외경(공칭)
(㎜)
도체소요량(약)
(㎏/㎞)
케이블소요량(약)
(㎏/㎞)
07330202 2 x 0.25 0.16 5.0 16.0 32.8
07330302 3 x 0.25 0.16 5.3 18.7 38.3
07330402 4 x 0.25 0.16 5.9 21.7 47.1
07330502 5 x 0.25 0.16 6.3 24.2 53.7
07330702 7 x 0.25 0.16 7.4 32.4 74.5
07331002 10 x 0.25 0.16 8.4 44.4 95.8
07331202 12 x 0.25 0.16 8.7 48.5 103.1
07331502 15 x 0.25 0.16 9.5 60.1 127.0
07331802 18 x 0.25 0.16 10.1 67.5 144.4
07332102 21 x 0.25 0.16 11.0 76.4 169.4
07332402 24 x 0.25 0.16 11.8 84.9 191.3
07332502 25 x 0.25 0.16 11.8 87.2 190.2
07333002 30 x 0.25 0.16 12.2 101.8 212.3
07333202 32 x 0.25 0.16 12.8 106.9 230.7
07333402 34 x 0.25 0.16 13.2 112.1 245.0
07333602 36 x 0.25 0.16 13.2 116.6 248.9
07330203 2 x 0.34 0.16 5.6 18.2 39.6
07330303 3 x 0.34 0.16 6.0 23.8 48.8
07330403 4 x 0.34 0.16 6.4 25.9 55.5
07330503 5 x 0.34 0.16 7.1 29.4 66.9
07330703 7 x 0.34 0.16 8.2 45.9 96.9
07331003 10 x 0.34 0.16 9.2 61.3 122.4
07331203 12 x 0.34 0.16 9.5 67.7 132.6
07331503 15 x 0.34 0.16 10.6 78.1 162.6
07331803 18 x 0.34 0.16 11.3 86.5 183.2
07332103 21 x 0.34 0.16 12.4 98.2 216.4
07332403 24 x 0.34 0.16 13.2 109.6 243.4
07332503 25 x 0.34 0.16 13.2 112.6 242.3
07333003 30 x 0.34 0.16 13.8 143.2 283.5
07333203 32 x 0.34 0.16 14.4 153.5 310.1
07333403 34 x 0.34 0.16 14.9 160.4 328.8
07333603 36 x 0.34 0.16 14.9 166.5 334.0
VIEW MORE