PRODUCT 제품소개
SAVATRONIC-HiGH SPEED P
TPE/PUR 가동용 데이터 케이블 (색상식별)
구조
  • 도체 : 6등급 집합선
  • 절연 : TPE
  • 선심식별 : 컬러코드 DIN VDE 47100 참조
  • 연합 : 필요한 선심을 적절한 테이프와 함께 연합
  • 시스(자켓) : PUR
  • 케이블색상 : Grey (RAL 7001)
VIEW MORE
적용 및 특성
  • 산업용 로봇, 자동화 플랜트, 자동화 시스템에 설치된 데이터 케이블
  • 높은 유연성, 내마모성, 내유성 및 내화학성이 요구되는 곳에 적용
  • 작은 외경, 최소 곡률반경
  • 고속가동용 케이블(10m/s), 이동거리 20M↑
VIEW MORE
제품인증 및 적용표준
Reference standard : EN 50525-1
기술사양
사용전압 Max. 300V
시험전압 1,500V/5min.
곡률반경 7.5 x D (가동시))
사용온도 -40℃ ~ 80℃ (가동시))
난연등급 IEC 60332-1-2
VIEW MORE
제품번호 선심수x도체단면적
(No.x㎟)
소선경(최대)
(㎜)
외경(공칭)
(㎜)
도체소요량(약)
(㎏/㎞)
케이블소요량(약)
(㎏/㎞)
07310202 2 x 0.25 0.16 4.0 4.4 16.2
07310302 3 x 0.25 0.16 4.3 6.6 20.2
07310402 4 x 0.25 0.16 4.6 8.8 24.7
07310502 5 x 0.25 0.16 4.9 10.9 29.2
07310702 7 x 0.25 0.16 5.9 15.3 42.0
07311002 10 x 0.25 0.16 6.5 21.8 52.1
07311202 12 x 0.25 0.16 7.0 26.2 60.9
07311502 15 x 0.25 0.16 7.6 32.7 75.0
07311802 18 x 0.25 0.16 8.0 39.3 85.5
07312102 21 x 0.25 0.16 9.0 45.8 105.1
07312402 24 x 0.25 0.16 9.5 52.3 117.1
07312502 25 x 0.25 0.16 9.5 54.5 117.1
07313002 30 x 0.25 0.16 10.0 65.4 135.9
07313202 32 x 0.25 0.16 10.3 69.8 145.3
07313402 34 x 0.25 0.16 10.7 74.1 155.5
07313602 36 x 0.25 0.16 10.7 78.5 159.3
07310203 2 x 0.34 0.16 4.4 5.9 19.8
07310303 3 x 0.34 0.16 4.7 8.8 25.0
07310403 4 x 0.34 0.16 5.1 11.7 31.0
07310503 5 x 0.34 0.16 5.7 14.6 39.3
07310703 7 x 0.34 0.16 6.6 20.4 53.6
07311003 10 x 0.34 0.16 7.5 29.1 69.7
07311203 12 x 0.34 0.16 7.8 34.9 78.2
07311503 15 x 0.34 0.16 8.8 43.6 100.3
07311803 18 x 0.34 0.16 9.2 52.3 114.1
07312103 21 x 0.34 0.16 10.3 61.1 140.0
07312403 24 x 0.34 0.16 10.9 69.8 156.4
07312503 25 x 0.34 0.16 10.9 72.7 156.5
07313003 30 x 0.34 0.16 11.5 87.2 181.0
07313203 32 x 0.34 0.16 11.9 93.0 194.1
07313403 34 x 0.34 0.16 12.3 98.8 207.5
07313603 36 x 0.34 0.16 12.3 104.6 212.5
VIEW MORE