PRODUCT 제품소개
SAVATRONIC-LiYD11Y
PVC/PUR 데이터 차폐 케이블 (색상식별)
구조
 • 도체 : 5등급 집합선
 • 절연 : PVC
 • 선심식별 : DIN VDE 47100 참조
 • 연합 : 필요한 선심을 적절한 테이프와 함께 연합
 • 차폐(실드) : 층별 연동선 횡권실드
 • 시스(자켓) : PUR
 • 케이블색상 : Black (RAL 9005)
VIEW MORE
적용 및 특성
 • 기계적 특성이 높고 내화학성이 요구되는 환경에 적합
 • 작은 외경으로 컴퓨터 시스템, 측정기술, 사무기기 공간에 적합
 • 색상 절연
 • 공통차폐(spiral wire type)
VIEW MORE
제품인증 및 적용표준
Reference standard : EN 50525-1
기술사양
사용전압 Max. 250V
시험전압 1,500V/5min.
상호 정전용량 Approx. 140nF/km
인덕턴스 Approx. 0.65mH/㎞
곡률반경 6 x D (고정설치시)
사용온도 -40℃ ~ 70℃ (고정설치시)
난연등급 IEC 60332-1-2
VIEW MORE
제품번호 선심수x도체단면적
(No.x㎟)
소선경(최대)
(㎜)
외경(공칭)
(㎜)
도체소요량(약)
(㎏/㎞)
케이블소요량(약)
(㎏/㎞)
03600201 2 x 0.14 0.21 4.1 8.7 20.7
03600301 3 x 0.14 0.21 4.3 10.4 24.3
03600401 4 x 0.14 0.21 4.5 12.4 28.4
03600501 5 x 0.14 0.21 4.9 14.4 33.2
03600701 7 x 0.14 0.21 5.2 17.8 39.2
03601001 10 x 0.14 0.21 6.5 24.4 56.4
03601201 12 x 0.14 0.21 6.9 27.4 63.6
03601501 15 x 0.14 0.21 7.5 35.0 77.8
03601801 18 x 0.14 0.21 7.8 39.9 88.1
03600202 2 x 0.25 0.21 4.5 11.5 25.5
03600302 3 x 0.25 0.21 4.7 14.2 30.4
03600402 4 x 0.25 0.21 5.0 17.2 36.3
03600502 5 x 0.25 0.21 5.6 20.4 45.0
03600702 7 x 0.25 0.21 6.0 25.7 53.8
03601002 10 x 0.25 0.21 7.5 37.9 79.7
03601202 12 x 0.25 0.21 7.7 42.8 86.7
03601502 15 x 0.25 0.21 8.6 51.4 107.0
03601802 18 x 0.25 0.21 9.0 59.2 122.0
VIEW MORE